english languagelangue françaisedeutsche Sprachelingua italianaNederlandse taalla lengua española no está disponiblea língua portugese não está disponível zoeken  
  Het Project


Laatst bijgewerkt 14/01/05
© PrestoSpace Consortium - 2004

De doelstelling van het project is het verstrekken van technologische oplossingen en geïntegreerde systemen voor een complete digitale conservering van verschillende soorten audiovisuele collecties.

Instellingen die traditiegetrouw verantwoordelijk zijn voor conservering van audiovisuele collecties (omroepen, onderzoeksinstellingen, bibliotheken, musea etc.) staan nu voor grote technische, organisatorische, financiële en rechtskundige  uitdagingen wat betreft de migratie naar digitale formaten en de conservering van reeds gedigitaliseerde collecties.
Technisch verouderde afspeelapparatuur en fysieke verval van de collecties impliceren een breed gezamenlijk beleid en efficiënte technische diensten om op de lange termijn digitale conservering te bereiken. Het belangrijkste doel is om conserveringsfabrieken te bouwen die betaalbare diensten aanbieden aan collectie-eigenaren, zodat zij deze kunnen behouden en distribueren.

De 20ste eeuw heeft door audiovisuele technologie een nieuw soort erfenis opgeleverd. Belangrijke evenementen werden geregistreerd en audiovisuele media werden de nieuwe manier van culturele expressie en een uitbreiding van het menselijk geheugen. Dit historische, culturele en commerciële bezit is veel kwetsbaarder dan traditionele kunst, zoals schilderijen, papieren documenten en monumenten. Verval van de collecties is een groot risico. Volgens ramingen van UNESCO omvatten audiovisuele collecties wereldwijd 200 miljoen uur, waarvan ongeveer 50 miljoen in Europa. Alle audio-, video- en filmopnamen lopen de komende 20 jaar gevaar. Dit is een belangrijke uitdaging voor lokale en nationale archieven en ook voor universiteiten, bibliotheken, musea, bedrijfsarchieven of persoonlijke collecties.

Audiovisuele contents worden verspreid en archiefbeheerders zijn heterogeen in aard en grootte: instellingen, ondernemingen, regionale en lokale gemeenschappen. Tot nu toe verhinderen de hoge kosten en de technologische complexiteit deze beheerders bij de uitwerking en het beheer van hun eigen patrimoniale beleid. Zij moeten wachten op openbare regels en subsidies.

Hoewel grote omroepen al zijn begonnen met het digitaliseren van hun omvangrijke collecties – met hoge kosten en het gebruik van complexe technologie – is het noodzakelijk om een conserveringsfabriek te introduceren. Het doel hiervan is om een geïntegreerde semi-automatische oplossing te bieden, om de kosten te reduceren zodat kleine en middelgrote collecties bewaard kunnen blijven door gemeenschappelijke gestandaardiseerde diensten. Bij het opzetten van de diensten wordt rekening gehouden met de verschillen in audiovisuele collecties: economische en sociale modellen, kosten voor opslag en software en kosten voor personeelszaken, evenals het beleid en de uitoefening die betrekking hebben op beheerders.

De manier om het doel ‘conservering voor alle collecties’ te bereiken is een geïntegreerde aanpak, met als resultaat duurzaam materiaal dat eenvoudig toegankelijk is en betere exploitatiemogelijkheden en mogelijkheden ter beschikbaarstelling biedt aan specialisten en algemeen publiek. Het belangrijkste idee is: een toegankelijk item is waardevoller dan een item dat onzichtbaar op een plank staat. Een geïntegreerd proces maakt collecties toegankelijk en levert niet alleen opbrengsten op die de inspanningen financieren, maar ontwikkelt bovendien manieren om de instandhouding van de collectie te financieren.

Tijdens vorige Europese projecten, zoals PRESTO, is een efficiënte conserveringstechnologie ontwikkeld voor omroepen. Hierbij is aangetoond dat een besparing van 50% op het conserveringswerk kan worden bereikt door de inrichting  van een semi-automatisch proces waarbij iedere operator continu meerdere ‘conserveringsschakels’ bedient.

Rond toegankelijkheidseisen spelen de volgende zaken een rol: het behandelen van hele documenten of uittreksels met voldoende metadata en verduidelijking van de rechten en het rechtenbeleid; kwalitatief hoogwaardige restauratie waar nodig en effectieve beschikbaarstellingssystemen voor commerciële en publieke toegang. Er zijn onopgeloste problemen rond digitalisering, metadata-extractie, restauratie, opslag, bandbreedte van het netwerk, veilige interactie en de beschikbaarstelling bij de eindgebruiker. Er zijn deeloplossingen - maar die zijn over het algemeen niet robuust, schaalbaar of betaalbaar – en zeer zeker niet geïntegreerd in een in de lengte aanvaardbaar commercieel en legaal model.

Vandaag de dag worden veel initiatieven gefinancierd op projectbasis, waarmee slechts een smalle basis wordt gelegd voor een lange termijn, strategische, pan-Europese samenwerking op dit gebied.

Om het voor iedere Europese collectiehouder, van klein tot groot, mogelijk te maken zijn collecties autonoom en realistisch te beheren (inclusief conservering en exploitatie van digitaal bezit), zal PrestoSpace de grens van de huidige technologie opstuwen tot voorbij de gangbare normen. PrestoSpace brengt industrie, researchinstituten en archiefbeheerders op Europees niveau samen, om zo producten en diensten op het gebied van effectieve, geautomatiseerde conservering en toegankelijkheid  te leveren aan de verschillende Europese audiovisuele collecties.

Voor meer details

Kaderprogramma Van de Europese Commissie 6de voor Onderzoek
Thematische prioriteit: IST (Technologieën van de informatiemaatschappij)
Call : FP6-2002-IST-1
Type project: Geïntegreerd Project
Strategische doelstelling: 2.3.1.12
Hetverbeterde leren en toegang tot cultureel erfgoed
Naam van het project: PrestoSpace
Projectnummer: FP6-507336
Duur: 40 maanden
Verwachte start: 1 februari 2004
Naam coördinator: Daniel Teruggi
Organisatienaam coördinator: Institut national de l’audiovisuel
E-mail Coördinator: prestospace_contact@ina.fr
Faxnummer coördinator: +33 1 49 83 25 82
print deze pagina naar begin van deze pagina

Het Project  |  Gebruikersgroep  |  Training / Kennisverspreiding  |  Cultureel-erfgoed projecten  |  Persoonlijke toegang  |  Contact