english languagelangue françaisedeutsche Sprachelingua italianaNederlandse taalla lengua española no está disponiblea língua portugese não está disponível zoeken  
  Het Project


Laatst bijgewerkt 29/03/07
© PrestoSpace Consortium - 2004

Openbare resultaten

Opleverdocumenten
Naam Jaarrapport over de Conserveringsproblematiek van Europese Audiovisuele Collecties (D22.8)
Beschrijving Dit is het derde jaarlijkse rapport over de conserveringsproblematiek rond Europees audiovisueel materiaal. Het verslag geeft informatie over de digitaliseringskosten en over de additionele kosten van ‘digitaal behoud’ van gedigitalise reerde collecties. Het rapport recenseert niet alleen actuele informatie over de waarde van audiovisuele content. Ook de mate van toegankelijkheid van archieven en politieke en commerciële ontwikkelingen in Europa zijn beschreven.
Inhoud Deliverable_22-8_Annual_Report_on_Preservation_Issues_2006 (pdf)
Auteur BBC - www.bbc.co.uk – Gepubliceerd op 02/03/2007
 
Naam Service Level Agreements voor data-opslag (D13.5)
Beschrijving Data-opslag is een specifiek onderdeel van ICT services dat de laatste 5 jaar zeer snel is gegroeid. De technologie is nu zo ver ontwikkeld dat gespecialiseerde service kan worden aangeboden aan zowel kleine als grote organisaties die hun data-opslag willen uitbesteden. Het rapport geeft tevens aanbevelingen voor het opstellen van SLA’s .
Inhoud Deliverable_13-5_Service_Level_Agreements_for_Storage (pdf)
Auteur Stream UK - www.streamuk.com - Gepubliceerd op 23/02/2007
 
Naam Digital Repositories Verklaard (D13.4)
Beschrijving

Dit rapport behandelt de eisen die worden gesteld aan veilige, duurzame digitale opslag – met hierbij speciale aandacht voor digitale audiovisuele materialen,en bestudeert de technologie en de standaarden die worden ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen.

Als aanbevolen (maar ontbrekende) benadering komt “OAIS voor datatape” naar voren..
Inhoud Deliverable_13-4_Digital_Repositories_Explained (pdf)
Auteur BBC - www.bbc.co.uk - - Gepubliceerd op 22/02/2007
 
Naam Rapport Conceptueel Zoeken (D16.2)
Beschrijving Deze deliverable geeft de benodigde achtergrondinformatie omtrent conceptueel zoeken, definieert de beperkingen van de huidige zoekmethodieken en geeft een overzicht van geavanceerde zoektechnieken. Aan het eind van het rapport wordt de oplossing beschreven die de basis vormt voor conceptueel zoeken binnen de context van PrestoSpace: het KIM Platform voor semantische annotatie, indexering en retrieval. Dit platform ondersteunt semantische zoekstrategieën, formele kennisnavigatie en de mogelijkheid andere verfijnde zoekparadigma’s toe te voegen.
Inhoud Deliverable_16-2_Conceptual _search_survey (pdf)
Auteur USFD - www.dcs.shef.ac.uk - Gepubliceerd op 15/01/2007
 
Naam Automatisering van bewerkelijke media
Beschrijving Dit rapport identificeert en beschrijft “best practice” oplossingen en mogelijke gereedschappen ter verbetering van de digitale preservatie van bulk hoeveelheden “bewerkelijke dragers”: filmrollen, video- en audiospoelen en geluidsplaten.
Inhoud Deliverable_5-3_Tools_for_automation_of_difficult_media (pdf)
Auteur A.Perrier (INA), B.Despas (Centrimage), J.Varra (INA), L.Gignoux (Vectracom), JH. Chenot (INA) - Gepubliceerd op 07/11/2006
 
Naam Rapport - Processen die leiden tot fysiek verval van magnetische banden (D6.1)
Beschrijving In dit rapport worden processen beschreven van al onderkende of veronderstelde symptomen met betrekking tot fysiek verval bij video- en audiobanden.
Het verband met symptomen die zich voordoen bij afspelen van archiefdragers wordt hierbij meegenomen.
Eveneens wordt aandacht besteed aan controlemethoden rond de fysieke staat van de dragers, alsook aan mogelijkheden om deze methoden toe te passen voor controle op de werkplek.
Het tweede gedeelte van het rapport beschrijft een voorstel voor een controlemethode rond de fysieke staat van dragers, gebaseerd op kennis- en beheersingssystemen.
Inhoud D6-1_Report_on_video_and_audio_tape_degradation_mechanisms-Public (pdf)
Auteur CRCDG - www.crcdg.culture.fr - Gepubliceerd op n 01/09/2006
 
Naam Annual Report on Preservation Issues for European Audiovisual Collections (D22.6)
Beschrijving Dit is het tweede jaarlijkse rapport over de staat van conservering van Europees audiovisueel materiaal. Het rapport is samengesteld op basis van rechtstreeks contact met 400 audiovisuele collecties van verschillende omvang in 34 Europese landen. De nadruk ligt op bewustwording en bereidheid tot conservering en hoeveel training nodig is.

 

Inhoud Deliverable_22-6_Annual_Report_on_Preservation_Issues_2005 (pdf)
Auteur BBC - www.bbc.co.uk - Gepubliceerd op 10/03/2006
 
Naam 10-jarige voorspelling van de ontwikkeling (evolutie) op het gebied van opslagtechnologie (D12.5)
Beschrijving Dit document presenteert een tienjarige voorspelling van technieken voor opslag. Opgenomen zijn de technische beperkingen van de huidige technologieën, voorstellen voor nieuw onderzoek en de mogelijkheden van productontwikkeling.
Inhoud Deliverable_12-5_Storage_Ten-year_Forecast_of_Storage_Evolution (pdf)
Auteur Hi-Stor - www.histor.fr - Gepubliceerd op 10/03/2006
 
Naam A Survey of Digital Formats for Storage (D12.6)
Beschrijving Dit document bevat de verschillende manieren waarop audiovisuele content digitaal kan worden opgeslagen, de encodering van de inhoud, inclusief de data reductie (compressie) en de verschillende opslagformaten die in gebruik zijn.

 

Inhoud Deliverable_12-6_A_Survey_of_Digital_Formats_for_Storage (pdf)
Auteur Stream UK - www.streamuk.com - Gepubliceerd op 02/03/2006
 
Naam Audiovisuele conditie & Kwaliteitsbeschrijving
Beschrijving Dit document bevat een beschrijving over de audiovisuele conditie, d.w.z. in termen van de technische kwaliteit en de eventuele mankementen die het materiaal kan hebben. Voorgestelde omschrijvingen zijn conform de MPEG-7 standaard.

 

Inhoud Deliverable 8-3_Audiovisual Defect & Quality (pdf)
Auteur JRS - www.joanneum.at - Gepubliceerd op 16/12/2005
 
Naam Jaarlijks verslag over onderhoudsresultaten van Europese audiovisuele collecties (D22.4)
Beschrijving Dit verslag vat de staat van onderhoud van Europees audiovisueel materiaal samen. In het verslag zijn de gegevens van 20 audiovisuele collecties, van verschillende grootte en afkomstig uit 11 EG-landen, weergegeven. Tevens zijn de gegevens van nog 10 andere landen meegenomen.

 

Inhoud Deliverable 22-4_Annual_Report_on_Preservation_Issues_2004 (pdf)
Auteur BBC - www.bbc.co.uk - Gepubliceerd op 31/01/2005
 
Naam Compilatie van technische handleidingen in het project Website (D21.1)
Beschrijving

Het werkpakket van het EG-project PrestoSpace houdt zich zowel bezig met oude technologie (de werking van apparatuur voor verouderde formaten) als met nieuwe technologie, die in het project ontwikkeld is.

Dit document geeft technische informatie over verouderde film-, video en audio-apparatuur, gereed voor plaatsing op internet.
Inhoud Deliverable 21-1 Compilation of Technical Manuals (pdf)
Auteur BBC - www.bbc.co.uk - Gepubliceerd op 19/01/2005
 
Naam Huidige stand van ontwikkeling van het overzicht Video-, Audio- en Spraakgereedschappen (D15.3)
Beschrijving Dit rapport is een overzicht van de stand van ontwikkeling van de gereedschappen en algoritmen voor analyse van audiovisueel materiaal met als doel metadata te verkrijgen. Het rapport is onderverdeeld in vier delen: de delen A tot en met C behandelen analysegereedschappen op respectievelijk visueel-, audio- en audiovisuele eigenschappen. Deel D geeft een samenvatting van de ontwikkeling van de gereedschappen en bespreekt hun bruikbaarheid en practische toepassingen, alsook de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende gereedschappen.

Erkende resultaten, zoals TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), worden gebruikt om de kwaliteit van audiovisuele analyse gereedschappen objectief te beoordelen.

Inhoud Deliverable 15-3 Content Analysis Tools for Video, Audio and Speech Report (pdf)
Auteur JRS - www.joanneum.at - Gepubliceerd op 10/03/2005
 
Naam Analyse van gangbare audiovisuele documentatiemodellen; in kaart brengen van heersende standaarden (D15.1)
Beschrijving Dit opleverdocument geeft een analyse van representatieve documentatiemodellen die gebruikt worden door de belangrijkste partners in het project. Daarnaast bevat dit document nog een aantal belangrijke standaardmodellen. Ook is een totaaloverzicht van eenheden en attributen in één algemene standaard opgenomen. Bij de opdracht van de werkgroep ligt het zwaartepunt enerzijds op de practische aspecten van de verschillende modellen en anderzijds op de verspreiding van metadata.
Inhoud Deliverable 15-1 Analysis_AV_documentation_models Report (pdf)
Auteur ORF - www.orf.at - Gepubliceerd op 16/03/2005
 
Naam Definitieve rapport over benodigdheden voor gebruikers (D 2.1)
Beschrijving Er is een groot onderzoek gedaan onder de gebruikersgroep, waarbij gebruik is gemaakt van interviews en enquêtes. Hoeveelheden, benodigdheden en dringende zaken zijn geïdentificeerd. De enquête en het onderzoek zijn nu te lezen op de PrestoSpace website zodat het zoveel mogelijk organisaties in Europa zal bereiken.

Het resultaat van de eerste PrestoSpace enquête wordt in dit rapport gepresenteerd. Het is gerangschikt per werkgebied en voor de geïntegreerde project deliverables: de verschillende achtergronden van de gedefinieerde gebruikersgroepen worden hierbij in acht genomen.

Inhoud Deliverable 2-1 Benodigdheden gebruikers definitieve rapport (pdf)
Auteur B&G - www.beeldengeluid.nl - Gepubliceerd op 15/09/2004
print deze pagina naar begin van deze pagina

Het Project  |  Gebruikersgroep  |  Training / Kennisverspreiding  |  Cultureel-erfgoed projecten  |  Persoonlijke toegang  |  Contact